Informácie o používanie cookies

1. Súbory cookie:

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia používateľa v okamihu, keď používateľ začne internetové stránky spoločnosti využívať. Prostredníctvom súborov cookie je možné určitý čas sledovať preferencie a úkony návštevníka, čím uľahčujú obom stranám vzájomnú budúcu komunikáciu. Spoločnosť tak môže účinnejšie optimalizovať vzhľad a funkčnosť webu a používateľ nemusí vykonávať už predtým vykonané úkony (prihlásenie, preferované stránky a pod.).

O použití súborov cookie je používateľ prvýkrát informovaný prostredníctvom tzv. cookies bannera, ktorý sa zobrazí pri prvej návšteve webových stránok spoločnosti, prípadne po tom, čo boli predtým uložené súbory cookie odstránené.

2. Využitie súborov cookie spoločnosťou:

Súbory cookie sú nastavené spoločnosťou, prípadne treťou stranou nasledovne:

 1. Bezpodmienečne nutné súbory cookie

  Tieto súbory cookie sú nutné na to, aby spoločnosť mohla poskytovať služby dostupné prostredníctvom svojho webu a aby bolo umožnené používať určité funkcie webu, ktoré slúžia predovšetkým na zabezpečenie technických podmienok v rámci on-line ponuky produktov a služieb.

  Keďže bez týchto súborov cookie nemôže webová stránka poskytovať základné a nutné typy služieb, sú tieto súbory cookie trvale funkčné.
 2. Súbory cookie pre funkcionality

  Tieto súbory cookie sa používajú na to, aby používateľ získal pri prechádzaní webových stránok spoločnosti personalizovaný používateľský zážitok a aby si pamätali voľby, ktoré používateľ použil pri listovaní webovými stránkami spoločnosti.

  Spoločnosť môže napríklad používať súbory cookie na zapamätanie používateľom zvoleného jazyka alebo na zapamätanie jeho prihlasovacích údajov.
 3. Sledovacie a výkonnostné súbory cookie

  Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií pre analýzu prevádzky na webových stránkach spoločnosti a sledovanie častosti používania webových stránok používateľmi.

  Tieto súbory cookie môžu napríklad sledovať veci ako je čas, ktorý na webe používateľ strávil, alebo stránky, ktoré používateľ navštívil, čo spoločnosti pomáha pochopiť, ako pre používateľa môže vylepšiť svoje webové stránky.

  Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto sledovacích a výkonnostných súborov cookie neidentifikujú žiadne osoby.
 4. Súbory cookie na cielenie a reklamu

  Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklamy, ktorá pravdepodobne bude zaujímať používateľa webových stránok na základe jeho zvykov pri prechádzaní webu.

  Tieto súbory cookie sú požadované nami/alebo poskytovateľmi reklám, môžu kombinovať informácie zhromaždené z webových stránok spoločnosti spolu s ďalšími informáciami, ktoré nezávisle zhromaždili z iných webových stránok, týkajúce sa činností internetového prehliadača používateľa v rámci ich reklamnej siete webových stránok.

  Ak sa používateľ rozhodne tieto súbory cookie na cielenie alebo reklamu odstrániť alebo deaktivovať, budú sa mu reklamy stále zobrazovať, ale nemusia byť preňho naďalej personalizované a relevantné.

3. Lehota pre uchovanie súborov cookie:

Súbory cookie, ktoré nie sú bezpodmienečne nutné na poskytnutie služby, spoločnosť uchováva počas šiestich mesiacov od prihlásenia návštevníka, ak tento udelil súhlas. Po odvolaní súhlasu sú súbory cookie odstránené.

4. Prístup tretích osôb:

V rámci svojej činnosti spoločnosť využíva tiež služby tretích strán, ktoré sú poskytovateľmi externých služieb analyzujúcich návštevnosť webových stránok spoločnosti. Spôsob využitia súborov cookie týmito subjektmi sa riadi zásadami, ktoré tieto tretie strany prijali, a to aj v súlade s podmienkami pre poskytovanie údajov do tretích krajín. Bližšie informácie sú dostupné nasledujúcim spôsobom:

 1. Google Analytics – https://analytics.google.com/
 2. AdWords – https://www.ads.google.com/
 3. Hotjar – https://www.hotjar.com/
 4. Sklik.cz – https://www.sklik.cz/
 5. Smartsupp – https://www.smartsupp.com/cs/

5. Spracovanie osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí:

Webové stránky spoločnosti obsahujú odkazy na sociálne siete, ktoré môžu spracúvať osobné údaje používateľa (typicky IP adresa v spojení s navštívenými webovými stránkami spoločnosti). Vďaka tomu môže dochádzať k implementácii súborov cookie do prehliadača návštevníka. Spracúvanie osobných údajov sa tak riadi aj zásadami prijatými prevádzkovateľmi týchto sociálnych sietí, ktoré sú dostupné tu:

 1. Facebook – https://cs-cz.facebook.com/
 2. LinkedIn – https://cz.linkedin.com/
 3. Twitter – https://twitter.com/

6. Súhlas/odmietnutie súborov cookie prostredníctvom nastavenia prehliadača:

Používateľ webovej stránky spoločnosti má už pri prvej návšteve možnosť prostredníctvom nastavenia prehliadača (spravidla býva umiestnené v histórii navštívených stránok) svojho zariadenia umožniť webovej stránke ukladať súbory cookie do koncového zariadenia alebo používanie súborov cookie odmietnuť.

Ak návštevník súhlas udelí, spoločnosť súbory cookie využije len v súlade s účelom uvedeným v čl. 2 tejto Informácie. Obdobie uchovania súborov cookie je dva mesiace.

Ak návštevník súhlas neudelí, spoločnosť využije len také súbory cookie, ktoré zaistia bezproblémové poskytnutie služby v súlade s čl. 2 písm. a) tejto Informácie.

7. Voľba „Zmeniť moje nastavenia“:

Používateľ webových stránok má možnosť vybrať len niektoré z ponúkaných možností a rozhodnúť sa tak, ktoré súbory cookie uprednostní a ktoré, naopak, nezvolí.

Ak používateľ takú voľbu vykoná, jeho preferencia sa uchová počas 2 mesiacov od jeho prihlásenia.

 

 

V Prahe dňa 15. decembra 2021.