Informácie o používanie cookies

1. Cookies:

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia používateľa v okamihu, keď používateľ začne internetové stránky spoločnosti využívať. Prostredníctvom cookies možno po určitú dobu sledovať preferencie a úkony návštevníka a uľahčujú tak obom stranám vzájomnú budúcu komunikáciu. Spoločnosť tak môže účinnejšie optimalizovať vzhľad a funkčnosť webu a používateľ nemusí vykonávať už skôr urobené úkony (prihlásenie, preferované stránky apod.).

O použití cookies je užívateľ informovaný prostredníctvom tzv. Cookies banneru, ktorý sa zobrazí pri prvej návšteve webových stránok spoločnosti, prípadne potom, čo boli skôr uložené cookies odstránené.

2. Využitie cookies spoločnosťou:

Súbory cookies sú nastavené spoločnosťou, prípadne treťou stranou nasledovne:

  1. Relačné / technické cookies sú nastavené iba v reakcii na činnosť užívateľa a sú po skončení         relácie trvalo odstránené. Tieto cookies slúžia predovšetkým na zabezpečenie technických podmienok  v rámci poskytovania on-line ponuky služieb, napr. na prehrávanie videa a audio obsahu správy.
  2. Trvalé cookies delíme na tzv. funkčné, ktoré spoločnosť používa pre rozpoznanie opätovného   prihlásenia návštevníka a umožňujú vykonať niektoré perzonalizované funkcie (preferencie návštevníka, reklama, marketing); a analytické a výkonnostné / preferenčné, ktorých pomocou spoločnosť vytvára štatistické dáta o využívaní webových stránok. Tieto cookies používa spoločnosť len so súhlasom používateľa.

3. Doba pre uchovanie trvalých cookies:

Trvalé cookies spoločnosť uchováva po dobu jedného roka od prihlásenia návštevníka, ak tento udelil súhlas. Po odvolaní súhlasu sú trvalé cookies odstránené.

4. Prístup tretích osôb:

V rámci svojej činnosti spoločnosť využíva tiež služby tretích strán, ktoré sú poskytovateľmi externých služieb analyzujúcich návštevnosť webových stránok spoločnosti. Spôsob využitia cookies týmito subjektmi sa riadi zásadami, ktoré tieto tretie strany prijali a sú dostupné nasledovne:

  1. Google Analytics – https://analytics.google.com/
  2. AdWords – https://www.ads.google.com/
  3. Hotjar – https://www.hotjar.com/
  4. Sklik.cz – https://www.sklik.cz/
  5. Smartsupp – https://www.smartsupp.com/cs/

5. Spracovanie osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí:

Webové stránky spoločnosti obsahujú odkazy na sociálne siete, ktoré môžu spracovávať osobné údaje užívateľa (typicky IP adresa v spojení s navštívenými webovými stránkami spoločnosti). Vďaka tomu môže dochádzať k implementácii cookies do prehliadača návštevníka. Spracovanie osobných údajov sa tak riadi aj zásadami prijatými prevádzkovateľmi týchto sociálnych sietí, ktoré sú dostupné tu:

  1. Facebook – https://cs-cz.facebook.com/
  2. LinkedIn – https://cz.linkedin.com/
  3. Twitter – https://twitter.com/

6. Súhlas/odmietnutie cookies prostredníctvom nastavenia prehliadača:

Užívateľ webovej stránky spoločnosti má už pri prvej návšteve možnosť prostredníctvom nastavenia prehliadača (spravidla býva umiestnené v histórii navštívených stránok) svojho zariadenia umožniť webovej stránke ukladať cookies do koncového zariadenia alebo používanie cookies odmietnuť. Podľa publikovaného stanoviska ÚOOÚ možno toto nastavenie považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov, kedy prehliadač je nástrojom sprostredkovania súhlasu. Ak návštevník súhlas udelí, spoločnosť súbory cookies využije len v súlade s účelom uvedeným v čl. 2 tejto informácie. Ak návštevník súhlas neudelí, spoločnosť využije len také cookies, ktoré sú v súlade s čl. 2 písm. a) tejto Informácie.

Ak využitie cookies používateľ nevypne a klikne na tlačidlo "Rozumiem", ktorá je súčasťou cookies banneru, bude spoločnosť vedieť, že používateľ s využívaním týchto cookies súhlasí.

Ak využitie cookies používateľ vypne, spoločnosť v tejto súvislosti upozorňuje na možné zhoršenie funkčnosti webových stránok z pohľadu komfortu užívateľa.

 

V Prahe dňa 1. januára 2020.

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte.

Viac informácií